PRIVACY BELEID

GDPR-PRIVACYBELEID NOMAD® We waarderen uw interesse in onze website. Het beschermen van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Onderstaand vindt u uitgebreide informatie over hoe we met uw gegevens omgaan.   Wie controleert de persoonlijke gegevens die over u verzameld worden? Verantwoordelijke partij voor de verzameling, verwerking en het gebruik van uw persoonlijke gegevens via [...]

GDPR-PRIVACYBELEID NOMAD®

We waarderen uw interesse in onze website. Het beschermen van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Onderstaand vindt u uitgebreide informatie over hoe we met uw gegevens omgaan. 

 1.  Wie controleert de persoonlijke gegevens die over u verzameld worden?

Verantwoordelijke partij voor de verzameling, verwerking en het gebruik van uw persoonlijke gegevens via de website www.nomad.info is The NOMAD® Company B.V., Landzigt 32a, 3454PE, De Meern, Nederland (in het vervolg “NOMAD®”, “wij” of “ons”).

 1.  Welke persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken wij van u?

U kunt onze website bezoeken zonder enige informatie over uzelf af te staan. We verzamelen en verwerken toegangsgegevens zonder persoonlijke verwijzingen, welke uw internetbrowser om technische redenen automatisch doorstuurt. Afhankelijk van de wijze van toegang bestaat de gegevensopslag uit algemene zaken zoals de volgende: Datum en tijd van uw binnenkomst op de site, browser-type en -versie, soort apparaat en internetverbinding evenals de naam van het gebruikte operating system. Deze gegevens zijn niet op u persoonlijk terug te voeren en worden uitsluitend gebruikt ter verbetering van ons aanbod.

Verder verzamelen en slaan we de volgende categorieën persoonlijke gegevens op, die u ons vrijwillig via onze website ter beschikking heeft gesteld (bijv. als u een klantaccount aanmaakt of  een bestelling plaatst of contact met ons opneemt):

Gegevens voor de verwerking van bestellingen in de Nomad Online Shop

Tot deze persoonlijke gegeven behoren: Titel, voor- en achternaam, geboortedatum, aanspreekvorm, email-adres, gebruikersnaam en wachtwoord, factuuradres (inclusief postcode, woonplaats en land), telefoonnummer, soort en aantal van bestelde producten, bestelnummer, besteldatum, opdrachtstatus, datum en tijd van levering, bestelwaarde, valuta, betalingsinformatie zoals bijvoorbeeld creditcardnummer en vervaldatum, retouren en aanbiedingen aan u evenals of u deze hebt geaccepteerd, uw vestigingsplaats, vanwaar u onze website bezoekt.

Gegevens voor prijsvragen, nieuwsbrief-service en overige communicatie met u

Tot deze persoonsgebonden gegeven behoren: Titel, voor- en achternaam, geboortedatum, email-adres, land en inhoud van de communicatie (bijvoorbeeld per online-contactformulier, email of per post), evenals, indien u hiermee hebt ingestemd, uw vestigingsplaats, vanwaar u onze website bezoekt. 

 1.  Met welk doel verzamelen, verwerken en gebruiken wij uw persoonlijke gegevens?

Nomad verzamelt, verwerkt en gebruikt uw persoonlijke gegevens met als doel: Ter beschikkingstelling van de website met alle functies, in het bijzonder het aanmaken van een klantaccount en de aanmelding voor de nieuwsbrief, verwerking en uitvoering van bestellingen in de Nomad Online Shop, communicatie (bijv. per online contactformulier, email of per post), reclame (indien door de wet vereist alleen met uw toestemming), marktonderzoek, uitvoeren van prijsvragen en andere marketingacties evenals voor de naleving van de regelgeving en handhaving van rechten.

Verder gebruiken wij uw gepseudonimiseerde gebruikersprofiel ten behoeve van reclame, marktonderzoek en voor het benodigde afstemmen van de website. U kunt op elk gewenst moment bezwaar maken tegen dit gebruik indien u, zoals hieronder beschreven in hoofdstuk 5, contact met ons opneemt. 

 1.  Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens of met wie delen we uw persoonlijke gegevens?

Overdracht aan externe dienstverleners

Onze externe dienstverleners ondersteunen onze als zogenaamde informatieverwerkingspartner bij het verstrekken van de website, de levering en implementatie van de Nomad Online Shops evenals met overige technische en organisatorische dienstverlening en marketingsacties. Deze dienstverleners hebben eventueel toegang tot uw persoonlijke gegevens, om deze dienstverlening voor ons uit te kunnen voeren. We eisen daarbij van onze dienstverleners dat zij veiligheidsmaatregelen implementeren en onderhouden, om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de door u aan ons toevertrouwde data te verzekeren. Deze dienstverleners bewaren en verwerken uw persoonlijke gegevens in de eerste plaats in Nederland, de EU of de EER. In voorkomende gevallen kunnen onze dienstverleners echter hun data ook buiten de EU of de EER verwerken en opslaan en dus in landen die niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als de landen in de EU of de EER.

Overige overdracht

Daarnaast kunnen wij indien nodig persoonlijke gegevens overdragen aan de overheid, het bedrijfsleven, fiscale of juridische adviseurs of andere derde partijen voor zover we hiertoe wettelijk verplicht zijn of het door de wet is toegestaan om onze rechten of de rechten van derden te beschermen, om materiële schade of persoonlijk letsel te voorkomen, ter bestrijding van fraude of om de gebruiksvoorwaarden van de website van Nomad af te dwingen.

Overdacht aan ontvangers die zich buiten de EU en de EER bevinden.

Nomad erkent dat de Europese Unie en Nederland in overeenstemming met de Europese richtlijn gegevensbescherming (95/46 / EG) en de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (gezamenlijk de “Wet Bescherming Persoonsgegevens”) gezamenlijk een alomvattend systeem voor gegevensbescherming opgebouwd hebben. De wetgeving inzake gegevensbescherming beperkt de overdracht van persoonlijke gegevens aan ontvangers die zich buiten de EU en de EER bevinden.

Aangezien de hierboven vermelde ontvangers zich in bepaalde omstandigheden ook buiten de EU of EER kunnen bevinden, zal Nomad alle noodzakelijk maatregelen treffen, voor zover deze mogelijk zijn, om te waarborgen dat persoonlijke gegevens adequaat beschermd worden, zoals bijvoorbeeld middels EU-modelcontractbepalingen, door besluiten van de Europese Commissie dat de staat waar de ontvanger is gevestigd een adequaat niveau van gegevensbescherming biedt of andere passende veiligheidsmaatregelen voor zulke gegevensoverdracht.

 1.  Welke rechten heeft u en waar kunt u hierop aanspraak maken?

Voor zover u heeft ingestemd met het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens, kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken voor toekomstig gebruik. Bovendien kun u het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor het doel van markt- en opinie-onderzoek evenals voor reclame weigeren. Hiervoor worden geen andere kosten dan de overdrachtskosten volgens het basistarief in rekening gebracht. U kunt zich bovendien voor ontvangst van onze nieuwsbrief afmelden, indien u de opt-out-link aanklikt, welke zich in de door ons verzonden nieuwsbrief bevindt.

Onder de wet bescherming persoonlijke gegevens heeft u verder recht op informatie over de over u opgeslagen persoonlijke informatie evenals in voorkomend geval, het recht tot corrigeren, blokkeren of verwijderen van deze gegevens.

Voor naleving van uw bovenstaande rechten neemt u contact op met:

Contactadres voor gegevensbescherming

Adres:

The NOMAD® Company B.V.
Landzigt  32a

3454 PE

De Meern

E-Mail: mail@nomad.info

 1.  Onze Cookie-richtlijnen voor gebruik van Cookies op onze website:

Deze website maakt gebruik van Cookies en aanverwante technologieën om informatie te verzamelen en op te slaan.

 1. Wat zijn Cookies?

Een Cookie is een klein stukje informatie, dat uw browser verzendt en op de harde schijf van uw computer of ander apparaat wordt opgeslagen. Wanneer een website bezocht wordt, verstuurt een op uw apparaat opgeslagen Cookie informatie aan de partij, die de cookie geplaatst heeft. Cookies zijn volkomen gewoon en worden op talrijke websites gebruikt. Elke Cookie bevat over het algemeen de naam van het domein welke hem geplaatst heeft, de levensduur van de Cookie en een waarde (over het algemeen een uniek nummer). Een uitvoerige toelichting op wat Cookies zijn en hoe deze functioneren kunt u vinden op www.aboutcookies.org of www.allaboutcookies.org. U kunt uw browser zo instellen, dat een melding op het beeldscherm het plaatsen van een Cookie toont, zodat u kunt beslissen of de Cookie op de harde schijf geïnstalleerd mag worden of niet, of dat Cookies in zijn geheel niet geaccepteerd worden. We willen u er echter op wijzen, dat u mogelijk niet alle functionaliteiten van de onze website kunt gebruiken, als u geen Cookies accepteert.

 1. Waarom zijn Cookies nuttig?

Cookies maken het de beheerder van een website mogelijk om veel nuttige dingen te doen. Zo kan de beheerder van een website middels een Cookie bijvoorbeeld doorgeven of een computer (of mogelijkerwijze ook diens gebruiker) de website al eens eerder heeft bezocht. Over het algemeen is het doel van Cookies het functioneren en de gebruikerservaring van de website te verbeteren. Cookies maken het mogelijk dat een website efficiënter functioneert, maken extra functionaliteiten mogelijk en bieden de beheerder van websites extra functionaliteiten over uw bezoek aan een website. Cookies maken het voor de beheerder van een website mogelijk het gehele gebruik van de website te meten en uit te vinden welke delen de gebruikers het meest gebruikt. Cookies helpen om het bezoek aan de website voor de gebruikers gemakkelijker te maken, als de gebruiker bij diens terugkeer wordt herkend en zorgen voor een op maat gesneden gebruikerservaring.

 1. Welke Cookies gebruiken wij op onze website?

Functionele (noodzakelijke) cookies

Wij gebruiken een functionele cookie die noodzakelijk is om het navigeren over de website mogelijk te maken. Deze cookie is slechts geldig voor de duur van uw browsersessie. Om uw keuze te onthouden (voor het accepteren of weigeren van onze cookies is het noodzakelijk dat wij een functionele cookie cookie Accepted) plaatsen. Deze cookie is geldig voor een maximale duur van twee jaar.   
Dit zijn onze eigen cookies en kunnen alleen worden uitgelezen door daartoe bevoegde medewerkers van Nomad. Nomad deelt de hiermee verzamelde gegevens niet met derden, behoudens een eventuele plicht daartoe.

Analytische cookies

Analytische cookies leggen vast hoe bezoekers onze website gebruiken. Met deze informatie kan het gebruik van onze website worden geanalyseerd en kunnen statistieken worden gegenereerd. Aldus kunnen wij onze websitebezoekers beter begrijpen en met die kennis de website verbeteren. Hiervoor gebruiken we de dienst Google Analytics. In dat kader worden via onze website analytische cookies geplaatst van de aanbieder van deze dienst: Google Inc. Op basis van de met deze cookies verzamelde gegevens  stelt Google voor Nomad anonieme rapporten op met betrekking tot het gebruik van onze website. 

Wij hebben de Google Analytics cookies ‘privacy vriendelijk’ ingesteld, in lijn met de handleiding hierover van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hierdoor verwerken wij minder gegevens van u. Voor meer informatie (in het Engels) over deze cookies en hun geldigheidsduur, klik hier. Google biedt verder de mogelijkheid om af te melden voor gegevensverzameling in het kader van Google Analytics, klik hier om van die optie gebruik te maken. Klik hier voor meer algemene informatie over hoe Google cookies gebruikt. Aan Google is geen toestemming verleend de verkregen informatie voor andere (Google) diensten te gebruiken. Google verkrijgt enkel geanonimiseerde informatie waarbij bijvoorbeeld uw IP adres niet wordt meegeleverd.

Social media cookies 

Om de bezoekers van onze websites de mogelijkheid te bieden om content te delen, hebben we social media knoppen op deze websites geplaatst, waaronder een Facebook, Twitter, Linkedin en Instagram share. Door het gebruik van deze share optie kunnen er cookies op uw computer worden geplaatst. Deze cookies kunnen functionele cookies omvatten die de social media opties mogelijk maken, maar ook analytische cookies. Zowel Facebook, Twitter, Linkedin en Instagram  kunnen deze cookies en de daarmee verzamelde informatie voor haar eigen doeleinden gebruiken. Graag verwijzen wij u in dit verband naar de privacy policy van Facebook, Twitter, Linkedin en Instagram en eventueel andere social media programma´s.
De cookies gerelateerd aan social media worden niet door ons geplaatst of gelezen, maar door de betreffende social media aanbieder. Wij hebben beperkte kennis van en geen zeggenschap over deze cookies. Wij aanvaarden dan ook geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze social media cookies of voor hoe de betreffende social media aanbieders met de verzamelde informatie omgaan.

Tracking cookies

Met uw toestemming plaatsen wij cookies op uw computer, welke kan worden opgevraagd zodra u de websites van Nomad bezoekt. Wanneer u onze websites gebruikt verzamelen we (een deel) van uw IP-adres, type browser, besturingssysteem en applicatieversie, taalinstellingen, de pagina via welke u naar onze website bent gekomen en de pagina’s van onze website die u heeft bezocht. Ook verzamelen we informatie over de respons op e-mailberichten. Als u onze website via een mobiel apparaat bezoekt, verzamelen we ook informatie over het merk van uw mobiele apparaat en andere specifieke kenmerken van het apparaat. 

Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om content af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

 1. Uitschakelen en verwijderen van Cookies en opt-out

Bij de meeste webbrowsers kunt u Cookies middels de browser-instellingen tot op zekere hoogte controleren. Zo kunt u met de keuze van betreffende browser-instellingen het gebruik van Cookies volledig uitschakelen. U kunt bovendien via de browser de reeds opgeslagen Cookies verwijderen. Afhankelijk van de gebruikte browser geven de volgende websites meer informatie hierover: FirefoxInternet ExplorerGoogle Chrome en Safari.

U kunt bovendien op elk gewenst moment JavaScript uitschakelen. Let u er echter op dat bepaalde functies van onze website wellicht niet naar behoren functioneren als Cookies en JavaScript uitgeschakeld en dat veel delen wellicht geheel niet functioneren.

 1. Soortgelijke technologieën

Verder gebruiken wij of externe dienstverleners in combinatie met onze website tags (ook wel bekend als Action Tags, Single-Pixel GIFs, Clear GIFs, Invisible GIFs of 1-by-1 GIFs), die zowel in online-reclameuitingen als ook op diverse pagina’s van deze website geplaatst kunnen zijn. Met behulp van zulke tags kunnen wij statistieken met betrekking tot de gebruiker van onze website verzamelen om daarop de inhoud van de website beter op de behoeften van de klant toe te kunnen spitsen.

Als we u daarnaast nieuwsbrieven of andere berichten voor de uitvoering van prijsvragen en andere marketingacties toesturen, gebruiken we technologieën zoals Web Beacons en Clear GIFs, om openingsratio van emails en clickratios te kunnen volgen. In combinatie met Cookies helpen deze technologieën om uw interesses te begrijpen en u passende en doelgerichte berichten te kunnen sturen.

 1. Aanpassingen op dit privacybeleid

We kunnen de in dit privacybeleid opgenomen informatie op elk gewenst moment wijzigen of aanvullen en willen u daarom vragen om dit privacybeleid regelmatig te controleren.

Laatste aanpassing van het privacybeleid: April 2018