Voorwaarden deelname #originaladventures actie


 

1. Algemene voorwaarden voor deelname  

1. ‐ Inzending van foto’s/verhalen voor deze actie houdt automatisch acceptatie van deze voorwaarden in.  

2. ‐ De deelnemer dient de maker van de foto te zijn of direct daarbij betrokken. Indien met de ingezonden foto op welke manier dan ook inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten, portretrechten of andersoortige rechten van derden, dan is de deelnemer daarvoor geheel verantwoordelijk.

3. ‐ Deelnemer zorgt ervoor dat personen op de foto toestemming hebben gegeven voor inzending en verder gebruik van de foto.  

4. ‐ Door deelname aan de wedstrijd ontstaat geen aanspraak op de wedstrijdorganisatie (financieel of anderszins), anders dan in deze wedstrijdvoorwaarden bepaald.  

5. ‐ De wedstrijdorganisatie is gerechtigd om inzendingen te weigeren die niet aan de wedstrijdvoorwaarden voldoen. De wedstrijdorganisatie kan, maar is niet verplicht om een weigering te onderbouwen.  

6. ‐ Personen die betrokken zijn bij de wedstrijdorganisatie en/of de jury en/of medewerker bij The Nomad Company B.V. zijn, zijn van deelname uitgesloten.  

 

2. Inzendingen

1. ‐ De foto/het verhaal moet worden ingezonden via het emailadres dat speciaal hiervoor is aangemaakt: originaladventures@nomad.info

 

3. Jurering en prijs

1. – Bij plaatsing van een ingezonden verhaal/foto ontvangt de inzender hiervan per e-mail een kortingscode. Deze kortingscode kan eenmalig worden ingevoerd op www.nomad.nl en geeft de deelnemer 15% korting op een gehele bestelling. Deze kortingscode is maximaal 1 jaar geldig.

2. ‐ Over het wel of niet plaatsen van een inzending en het oordeel van de jury kan niet worden gecorrespondeerd.

.

3. Auteursrechten en gebruik  

1. ‐ De deelnemer garandeert dat hij/zij rechthebbende is op de door hem/haar ingezonden foto. In geval van aansprakelijkheid wegens (vermeende) inbreuk op rechten van derden met betrekking tot de foto – of dit nu auteursrechten of andere rechten zijn – vrijwaart de deelnemer de wedstrijdorganisatie van deze aansprakelijkheid.  

2. ‐ De wedstrijdorganisatie heeft het recht om ingezonden foto’s – ook indien dit geen winnende foto’s zijn – na de wedstrijduitslag te publiceren.  

3.-  De winnaar stemt met inzending in met publicatie van deze inzending op de websites en/of social media accounts en/of andere publicaties van The Nomad Company B.V. zonder daarvoor een nadere vergoeding te verlangen of voorwaarden te stellen.